DPRG
DPRG List  DPRG: detector for encoder wheel

Subject: DPRG: detector for encoder wheel
From: Robert L. Jordan rljordan at airmail.net
Date: Fri Sep 24 16:31:44 CDT 1999

Brad and list,

Here is the Eagle PCB file for the Quadratured Encoder I made to support the June
Nuts & Volts article. Robert Nansel did not provide a PCB or source.

It is EncodeQ.brd and is about 1.2 by 2.2 inches with connectors and holes.

The circuit works well but I have not tested it much yet. That is the next step.Seems
the design may need some fine tuning of the 10K pullup resistor on the
IR LED so both reflective QRD1114 sensors work identiclly. Just match the 10K values
of the two resistors.

2. The encoder.PS software is pretty to figure out. Just openit with a text editor in
Windows. The printer works easiest if it it a postscript printer. Ghostscript is a
free download off of the web and worked once for me on a printer I borrowed.

I can not figure how to print the encoder.ps file on my HP 1100 Laserjet. I think did
it once by accident
If you find andy clude, let me know.

The March competetion???. Do you mean Saturday October 23, 1999 12:00 - 2:00 at the
Scinece Place?
Good luck on the robot building. Keep it up!

Regards,
Robert Jordan- --------------F1AAFF98C6727814C5F9E3FB
Content-Type: application/postscript; name="Encode~1.ps"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline; filename="Encode~1.ps"

/inch {72 mul} def

%
% This file has several variations on printing encoder wheels. They
% all share the same basic arguments, which are the inside radius,
% outside radius, and the number of steps or resolution.

%
% Prints out an Encoder Wheel. Use like this
%
% <InsideRadius> <OutsideRadius> <Divisions> EncoderWheel
%
/EncoderWheel
{
	/WheelDiv exch def

	/WheelRadiusInside exch def

	/WheelRadiusOutside exch .002 add def

	/WheelAngleIncr 360 WheelDiv div def

	/WheelRadiusInsidePrime WheelRadiusInside WheelRadiusOutside div def

	gsave

	newpath
	1 setlinewidth

	%
	% Set the scale
	%
	WheelRadiusOutside WheelRadiusOutside scale

	%
	% Draw encoder marks. There will be 360 divided by 10 marks
	%

	0 1 WheelDiv
	{
		%
		% Rotate to correct
		%

		newpath
		0 0 WheelRadiusInsidePrime inch 0 WheelAngleIncr 2 div arc
		WheelAngleIncr rotate
		WheelAngleIncr -1 mul rotate
		0 0 1 inch WheelAngleIncr 2 div 0 arcn
		fill
		stroke
		WheelAngleIncr rotate
		pop
	} for
	grestore
} def

%
% Prints a full encoder wheel using the given number of
% channels.
%
% <InsideRadius> <OutsideRadius> <Channels> ComplexWheel

/ComplexWheel
{
	/Channels exch def
	/OutsideSize exch def
	/InsideSize exch def
	/StepNumber 1.0 def
	/StepSize OutsideSize InsideSize sub Channels div def

	InsideSize StepSize OutsideSize StepSize sub
	{
	 dup StepSize add exch StepNumber EncoderWheel

	 /StepNumber StepNumber 2.0 mul def
	} for

} def

%
% Prints a Quadrature Encoder Wheel, with two channels
%
% <InsideRadius> <OutsideRadius> <Divisions> QuadratureWheel
%
/QuadratureWheel
{
	/Steps exch def
	/OutsideSize exch def
	/InsideSize exch def
	/StepNumber 1.0 def
	/StepSize OutsideSize InsideSize sub 2 div def

	InsideSize StepSize add InsideSize Steps EncoderWheel
	360 Steps div .25 mul rotate

	OutsideSize InsideSize StepSize add Steps EncoderWheel
} def

gsave

% Moves the wheel to the center of page
4.25 inch 4.25 inch translate

% Here is the quad wheel in the center
% 3 4 128 QuadratureWheel

% Here is the single encoder wheel in the middle
% 4.8 5 256 EncoderWheel

% Here is a complex wheel with 8 channels on a 2 inch diamter
0.5 2.0 8 ComplexWheel

grestore

showpage

- --------------F1AAFF98C6727814C5F9E3FB
Content-Type: application/octet-stream; name="EncoderQ.brd"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="EncoderQ.brd"

EAAuAB0CAAADNwMiAAAAAAAAAAAAAAAAEQB4IJmgGkeJzQsMAPw+gMIERojKDAAAEQD8PoDC
BEaIygwAAPw+gMIERojKDAAAEgAAAAEAAACamZmZmZmJPwMDAQAAAAAAEwAPARABBAAAAAAA
AAAAVG9wAAAAAAAAEwAfEAEBAQAAAAAAAAAAQm90dG9tAAAAEwAPEREBAgAAAAAAAAAAUGFk
cwAAAAAAEwAPEhIBAgAAAAAAAAAAVmlhcwAAAAAAEwAPExMBBgAAAAAAAAAAVW5yb3V0ZWQA
EwAPFBQBDwAAAAAAAAAARGltZW5zaW9uEwAPFRYBBwAAAAAAAAAAdFBsYWNlAAAAEwAfFhUB
BwAAAAAAAAAAYlBsYWNlAAAAEwAPFxgBDwAAAAAAAAAAdE9yaWdpbnMAEwAfGBcBDwAAAAAA
AAAAYk9yaWdpbnMAEwAPGRoBBwAAAAAAAAAAdE5hbWVzAAAAEwAfGhkBBwAAAAAAAAAAYk5h
bWVzAAAAEwAPGxwBBwAAAAAAAAAAdFZhbHVlcwAAEwAfHBsBBwAAAAAAAAAAYlZhbHVlcwAA
EwAPHR4DBwAAAAAAAAAAdFN0b3AAAAAAEwAfHh0GBwAAAAAAAAAAYlN0b3AAAAAAEwAPHyAE
BwAAAAAAAAAAdENyZWFtAAAAEwAfIB8FBwAAAAAAAAAAYkNyZWFtAAAAEwAPISIDBgAAAAAA
AAAAdEZpbmlzaAAAEwAfIiEGBgAAAAAAAAAAYkZpbmlzaAAAEwAPIyQEBwAAAAAAAAAAdEds
dWUAAAAAEwAfJCMFBwAAAAAAAAAAYkdsdWUAAAAAEwAPJSYBBwAAAAAAAAAAdFRlc3QAAAAA
EwAfJiUBBwAAAAAAAAAAYlRlc3QAAAAAEwAPJygLBAAAAAAAAAAAdEtlZXBvdXQAEwAfKCcL
AQAAAAAAAAAAYktlZXBvdXQAEwAPKSoKBAAAAAAAAAAAdFJlc3RyaWN0EwAfKikKAQAAAAAA
AAAAYlJlc3RyaWN0EwAPKysKAgAAAAAAAAAAdlJlc3RyaWN0EwAPLCwBBwAAAAAAAAAARHJp
bGxzAAAAEwAPLS0BBwAAAAAAAAAASG9sZXMAAAAAEwAPLi4BAwAAAAAAAAAATWlsbGluZwAA
EwAPLy8BBwAAAAAAAAAATWVhc3VyZXMAEwAPMDABBwAAAAAAAAAARG9jdW1lbnQAEwAPMTEB
BwAAAAAAAAAAUmVmZXJlbmNlEwAPMzQBBwAAAAAAAAAAdERvY3UAAAAAEwAfNDMBBwAAAAAA
AAAAYkRvY3UAAAAAEwAOW1sBAgAAAAAAAAAATmV0cwAAAAAAEwAOXFwBAQAAAAAAAAAAQnVz
c2VzAAAAEwAOXV0BAgAAAAAAAAAAUGlucwAAAAAAEwAOXl4BBAAAAAAAAAAAU3ltYm9scwAA
EwAOX18BBwAAAAAAAAAATmFtZXMAAAAAEwAOYGABBwAAAAAAAAAAVmFsdWVzAAAAGwAtAPv+
QPxbCwwMEgEAADoAAAB0AAAAGQAAAAIAAAABAAAAAAAAAHJvYmVydAAAHgABANr/2v8mACYA
AAAAAFBBRAAAAAAAKgABAAAAAAAAAAAA6Au0JVAkMQAAAAAAGQAAADgAAAAEAAAAAAAAAE1B
UktTAAAAHgAGAM7/zv8tAS0BAAAAAFctMQAAAAAAIgAAEDLn///aEAEAMuf//zLn///OGAAA
IgAAENoQAQAy5///Muf//zLn///OGAAAIgAAL6gpAQAAAAAAAAAAAAAAAAB7AgAAIgAALwAA
AAAAAAAAAAAAAKgpAQB7AgAAIgAAHqgpAQAAAAAAAAAAAAAAAAB7AgAAIgAAHgAAAAAAAAAA
AAAAAKgpAQB7AgAAHgAMAKr9ov4yAC0BAAAAAFctUlUtMQAAIgAALwAAAABY1v7/sKz9/1jW
/v97AgAAIgAALwAAAABY1v7/kDn//4q9/v97AgAAIgAAL5A5//+Kvf7/kDn//ybv/v97AgAA
IgAAL5A5//8m7/7/AAAAAFjW/v97AgAAIgAALwAAAAC8pP7/AAAAAFjW/v97AgAAIgAALwAA
AABY1v7/AAAAAMic//97AgAAIgAAECbv/v8y5///zhgAADLn///OGAAAIgAAEM4YAADaEAEA
zhgAADLn///OGAAAIgAALwAAAACoKQEAAAAAAAAAAAB7AgAAIgAALwAAAAAAAAAAWNb+/wAA
AAB7AgAAIgAAHgAAAACoKQEAAAAAAAAAAAB7AgAAIgAAHgAAAAAAAAAAWNb+/wAAAAB7AgAA
HgAMAKL+qv0tATIAAAAAAFctTE8tMQAAIgAAL1jW/v8AAAAAWNb+/7Cs/f97AgAAIgAAL1jW
/v8AAAAAJu/+/5A5//97AgAAIgAALybv/v+QOf//ir3+/5A5//97AgAAIgAAL4q9/v+QOf//
WNb+/wAAAAB7AgAAIgAAL7yk/v8AAAAAWNb+/wAAAAB7AgAAIgAAL1jW/v8AAAAAyJz//wAA
AAB7AgAAIgAAENoQAQDOGAAAMuf//84YAADOGAAAIgAAEDLn//8m7/7/Muf//84YAADOGAAA
IgAALwAAAABY1v7/AAAAAAAAAAB7AgAAIgAALwAAAAAAAAAAqCkBAAAAAAB7AgAAIgAAHgAA
AABY1v7/AAAAAAAAAAB7AgAAIgAAHgAAAAAAAAAAqCkBAAAAAAB7AgAAHgAWAHH+0/4yALkC
AAAAAFctUk8tMQAAIgAAEM4YAAAm7/7/zhgAAM4YAADOGAAAIgAAECbv/v/OGAAAzhgAAM4Y
AADOGAAAIgAAL1jW/v8AAAAAAAAAAAAAAAB7AgAAIgAALwAAAAAAAAAAAAAAAFjW/v97AgAA
IgAAHljW/v8AAAAAAAAAAAAAAAB7AgAAIgAAHgAAAAAAAAAAAAAAAFjW/v97AgAAJQAAMZA5
//8Y8AEAOGMAADhjAAD2BAAAIgAAMSBz/v8Y8AEA7ov+/xjwAQD8AQAAIgAAMVjW/v9QUwIA
WNb+/+CMAQD2BAAAIgAAMVjW/v/gjAEAyJz//+CMAQD2BAAAIgAAMcic///gjAEAyJz//1BT
AgD2BAAAIgAAMcic//9QUwIAWNb+/1BTAgD2BAAAIgAAMe6L/v8Y8AEAAAAAABjwAQD8AQAA
IgAAMe6L/v8Y8AEA7ov+/7qdAgD2BAAAIgAAMe6L/v+6nQIAMuf//7qdAgD2BAAAIgAAMTLn
//+6nQIAMuf//3ZCAQD2BAAAIgAAMTLn//92QgEA7ov+/3ZCAQD2BAAAIgAAMe6L/v92QgEA
7ov+/xjwAQD2BAAAIgAAMZA5//+oKQEAkDn//4i2AgD8AQAAJgAAMZA5//92QgEAMuf//+CM
AQAAAAAAJgAAMcic///gjAEAMuf//1BTAgAAAAAAJgAAMZA5//9QUwIAMuf//7qdAgAAAAAA
GQAAABsAAAABAAAAAAAAADc0WFgAAAAAHgAaAFz+S/+LAbUAAAAAAERJTDE0AAAAKgABAFjW
/v8sa///4A9BHzEAAAAAAAAAKgACAJA5//8sa///4A9BHzIAAAAAAAAAKgACAMic//8sa///
4A9BHzMAAAAAAAAAKgACAAAAAAAsa///4A9BHzQAAAAAAAAAKgACADhjAAAsa///4A9BHzUA
AAAAAAAAKgACAHDGAAAsa///4A9BHzYAAAAAAAAAKgACAKgpAQAsa///4A9BHzcAAAAAAAAA
KgACAKgpAQDUlAAA4A9BHzgAAAAAAAAAKgACAHDGAADUlAAA4A9BHzkAAAAAAAAAKgACADhj
AADUlAAA4A9BHzEwAAAAAAAAKgACAAAAAADUlAAA4A9BHzExAAAAAAAAKgACAMic///UlAAA
4A9BHzEyAAAAAAAAKgACAJA5///UlAAA4A9BHzEzAAAAAAAAKgACAFjW/v/UlAAA4A9BHzE0
AAAAAAAAMQAAGZA5///gDwAAuiIoAAAAPk5BTUUAIgAAFRZ4/v8y5///Fnj+/9yS//97AgAA
MQAAFXDK/v+8ov//zhgoAAAAMQAAAAAAMQAAFaiu/v+oKwAAzhgoAAAAMTQAAAAAMQAAFcIc
AQC8ov//zhgoAAAANwAAAAAAMQAAFcIcAQC2JAAAzhgoAAAAOAAAAAAAMQAAG5A5//+wqP//
uiIoAAAAPlZBTFVFJAAAFRZ4/v8y5///Fnj+/84YAAB7AjAFIgAAFeqHAQAkbQAAFnj+/yRt
AAB7AgAAIgAAFRZ4/v8kbQAAFnj+/84YAAB7AgAAIgAAFRZ4/v/ckv//6ocBANyS//97AgAA
IgAAFeqHAQDckv//6ocBACRtAAB7AgAAGQAAABoAAAABAAAAAAAAAExFRAAAAAAAHgAZAK//
y/9SATUAAAAAAExFRDIAAAAAKgACAGTO//8AAAAA4A9BH0EAAAAAAAAAKgABAJwxAAAAAAAA
4A9BH0sAAAAAAAAAIgAAFWTO//9kzv//nDEAAGTO//97AgAAIgAAFZwxAACcMQAAZM7//5wx
AAB7AgAAMQAAGTpiAADwBwAA2BM4AAAAPk5BTUUAMQAAGzhjAABg0P//2BM4AAAAPlZBTFVF
IgAAFZwxAABkzv//nDEAAEbd//97AgAAIgAAFZwxAACcMQAAnDEAALoiAAB7AgAAIgAAM5wx
AAC6IgAAnDEAAEbd//97AgAAIgAAFWTO//+cMQAAZM7//7oiAAB7AgAAIgAAFWTO//9kzv//
ZM7//0bd//97AgAAIgAAM2TO//9G3f//ZM7//7oiAAB7AgAAJAAAFQAAAACcMQAAvSYAAP4e
AAB7AhAAJAAAFUPZ/wD+HgAAAAAAAJwxAAJ7AhAAJAAAFQAAAABkzv8AvSYAAALh/xR7AjAA
JAAAFUPZ/wAC4f8AAAAAAGTO/xZ7AjAAJAAAM1YlAABV3/8AnDEAAAAAAAR7AjAAJAAAMxwm
AADCHwAAmzEAAAAAAAB7AhAAJAAAM2TO/wAAAAAAVdr/ALff/xp7AjAAJAAAM2TO/wAAAAAA
Vdr/AEkgAAp7AhAAJgAAM5wxAAAy5///YE8AAM4YAAAAAAAAJAAAM0bd//8AAAAAAAAAALoi
AAB7AhACJAAAMyjs//8AAAAAAAAAANgTAAB7AhACJAAAMwAAAAAo7P//2BMAAAAAAAB7AjAE
JAAAMwAAAABG3f//uiIAAAAAAAB7AjAEGQAAADMAAAABAAAAAAAAAENPTi1NVAAAHgAyAOj9
nP+TACICAAAAAEwwNVAAAAAAKgACAIg9//8AAAAA2BO6IjMAAAAAAAAAMQAAGSrv/f/InP//
zhgoAAAAPk5BTUUAMQAAGyBz/v8Y8AEAzhgoAAAAPlZBTFVFKgACABJ6/v8AAAAA2BO6IjUA
AAAAAAAAKgACAE7b/v8AAAAA2BO6IjQAAAAAAAAAKgACAMSe//8AAAAA2BO6IjIAAAAAAAAA
KgACAAAAAAAAAAAA2BO6IjEAAAAAAAAAMQAAFQp6AABqSgAAzhgoAAAEMQAAAAAAIgAAFaQt
AABqSgAAak7+/2pKAAB7AgAAIgAAFaQtAAAY8AEAfEEAANISAgB7AgAAIgAAFaQtAAAkbQAA
ak7+/yRtAAB7AgAAIgAAFaQtAAAkbQAApC0AAGpKAAB7AgAAIgAAFaQtAAAY8AEApC0AAErX
AQB7AgAAIgAAFaQtAABK1wEApC0AACRtAAB7AgAAIgAAFaQtAABK1wEAak7+/0rXAQB7AgAA
IgAAFWpO/v8kbQAAak7+/2pKAAB7AgAAIgAAFWpO/v9K1wEAak7+/yRtAAB7AgAAIgAAFTLr
/f/iDgAAMuv9/9ISAgB7AgAAIgAAFTLr/f/SEgIAkjr+/9ISAgB7AgAAIgAAFZI6/v/SEgIA
ak7+/xjwAQB7AgAAIgAAFWpO/v8Y8AEAak7+/0rXAQB7AgAAIgAAFd6PAADiDgAA3o8AANIS
AgB7AgAAIgAAFd6PAADSEgIAfEEAANISAgB7AgAAIgAAFQAAAAD+fQEAAAAAACZqAQBnDAAA
JgAAFRj0//8kbQAA6AsAABxvAQAAAAAAIgAAFd6PAADiDgAAsiYAAOIOAAB7AgAAIgAAM07Z
///iDgAAsiYAAOIOAAB7AgAAIgAAFU7Z///iDgAAdsX//+IOAAB7AgAAIgAAMxJ4///iDgAA
dsX//+IOAAB7AgAAIgAAFRJ4///iDgAAOmT//+IOAAB7AgAAIgAAM9YW///iDgAAOmT//+IO
AAB7AgAAIgAAFdYW///iDgAAAAL//+IOAAB7AgAAIgAAM5y0/v/iDgAAAAL//+IOAAB7AgAA
IgAAFZy0/v/iDgAAxKD+/+IOAAB7AgAAIgAAM15U/v/iDgAAxKD+/+IOAAB7AgAAIgAAFWJS
/v/iDgAAMuv9/+IOAAB7AgAAJgAAMxj0//8U9v//6AsAAOIOAAAAAAAAJgAAFdyS//8kbQAA
rKr//xxvAQAAAAAAJgAAM9yS//8U9v//rKr//+IOAAAAAAAAIgAAFcSe///+fQEAxJ7//yZq
AQBnDAAAJgAAM6Iw//8U9v//ckj//+IOAAAAAAAAJgAAFaIw//8kbQAAckj//xxvAQAAAAAA
IgAAFYo8///+fQEAijz//yZqAQBnDAAAJgAAM2bP/v8U9v//Nuf+/+IOAAAAAAAAJgAAFWbP
/v8kbQAANuf+/xxvAQAAAAAAIgAAFU7b/v/+fQEATtv+/yZqAQBnDAAAJgAAMyxt/v8U9v//
/IT+/+IOAAAAAAAAJgAAFSxt/v8kbQAA/IT+/xxvAQAAAAAAIgAAFRR5/v/+fQEAFHn+/yZq
AQBnDAAAMQAAFY48/v90RQAAzhgoAAAENQAAAAAAGQAAADoAAAACAAAAAAAAAFIAAAAAAAAA
HgAcAH3/pf+VAFUAAAAAADAyMDQvNQAAKgACAMic//8AAAAA4A9BHzEAAAAAAAAAKgACADhj
AAAAAAAA4A9BHzIAAAAAAAAAMQAAGZ6x//+kLQAAWRMwAAAAPk5BTUUAMQAAG6is//+2pf//
WRMwAAAAPlZBTFVFIgAAMzhjAAAAAAAAYE8AAAAAAADsCQAAIgAAM8ic//8AAAAAoLD//wAA
AADsCQAAJAAAFYy6///OGAAAeMT//7oiAAB7AhACJAAAFYy6//8y5///eMT//0bd//97AjAD
JAAAFYg7AABG3f//dEUAADLn//97AjAEJAAAFYg7AAC6IgAAdEUAAM4YAAB7AhABIgAAM4y6
//8y5///jLr//84YAAB7AgAAIgAAFXjE//+6IgAAZM7//7oiAAB7AgAAIgAAFVrT///EHQAA
ZM7//7oiAAB7AgAAIgAAFXjE//9G3f//ZM7//0bd//97AgAAIgAAFVrT//884v//ZM7//0bd
//97AgAAIgAAFaYsAADEHQAAnDEAALoiAAB7AgAAIgAAFaYsAADEHQAAWtP//8QdAAB7AgAA
IgAAFaYsAAA84v//nDEAAEbd//97AgAAIgAAFaYsAAA84v//WtP//zzi//97AgAAIgAAFYg7
AAC6IgAAnDEAALoiAAB7AgAAIgAAFYg7AABG3f//nDEAAEbd//97AgAAIgAAM3RFAAAy5///
dEUAAM4YAAB7AgAAIgAAFWTO///OGAAAZM7//zLn///+AAAAIgAAFZwxAADOGAAAnDEAADLn
///+AAAAIgAAFYg7AADOGAAAiDsAADLn///+AAAAIgAAFXjE///OGAAAeMT//zLn///+AAAA
JgAAM6Cw//8U9v//jLr//+wJAAAAAAAAJgAAM3RFAAAU9v//YE8AAOwJAAAAAAAAHgAcAEv/
1f+1AGQAAAAAADAyMDQvNwAAKgACACxr//8AAAAA4A9BHzEAAAAAAAAAKgACANSUAAAAAAAA
4A9BHzIAAAAAAAAAMQAAGcic//+GPAAAWRMwAAAAPk5BTUUAMQAAG4DA//8m7f//WRMwAAAA
PlZBTFVFIgAAM9SUAAAAAAAAGnIAAAAAAADsCQAAIgAAMyxr//8AAAAA5o3//wAAAADsCQAA
JAAAFcic///EHQAAtKb//7AnAAB7AhACJAAAFcic//884v//tKb//1DY//97AjADJAAAFUxZ
AABQ2P//OGMAADzi//97AjAEJAAAFUxZAACwJwAAOGMAAMQdAAB7AhABIgAAFcic//884v//
yJz//8QdAAB7AgAAIgAAFbSm//+wJwAAlrX//7AnAAB7AgAAIgAAFYy6//+6IgAAlrX//7An
AAB7AgAAIgAAFbSm//9Q2P//lrX//1DY//97AgAAIgAAFYy6//9G3f//lrX//1DY//97AgAA
IgAAFXRFAAC6IgAAakoAALAnAAB7AgAAIgAAFXRFAAC6IgAAjLr//7oiAAB7AgAAIgAAFXRF
AABG3f//akoAAFDY//97AgAAIgAAFXRFAABG3f//jLr//0bd//97AgAAIgAAFUxZAACwJwAA
akoAALAnAAB7AgAAIgAAFUxZAABQ2P//akoAAFDY//97AgAAIgAAFThjAAA84v//OGMAAMQd
AAB7AgAAIgAAFZa1///EHQAAlrX//zzi///+AAAAIgAAFbSm///EHQAAtKb//zzi///+AAAA
IgAAFUxZAADEHQAATFkAADzi///+AAAAIgAAFWpKAADEHQAAakoAADzi///+AAAAJgAAFThj
AAAU9v//GnIAAOwJAAAAAAAAJgAAFeaN//8U9v//yJz//+wJAAAAAAAAGQAAAC8AAAACAAAA
AAAAAFNQRUNJQUwAHgAMABQAFAC5Cv4BAAAAAERSQVdJTkcAMQABFNYUAAC2oQEAIy4gAAAA
AAAAAAAAMgBEcmF3aW5nOgAAAAAAAAAAAAAAAAAAMQABFEpQBQC2oQEAIy4gAAAAAAAAAAAA
MgA+RFJBV0lOR19OQU1FAAAAAAAAAAAAMQABFEpQBQBG2wAAIy4gAAAAAAAAAAAAMgA+TEFT
VF9EQVRFX1RJTUUAAAAAAAAAMQABFEpQBQDWFAAAIy4gAAAAAAAAAAAAMgA+UExPVF9EQVRF
X1RJTUUAAAAAAAAAMQABFNYUAABG2wAAIy4gAAAAAAAAAAAAMgBMYXN0IE1vZGlmaWVkOgAA
AAAAAAAAMQABFNYUAADWFAAAIy4gAAAAAAAAAAAAMgBQbG90IERhdGU6AAAAAAAAAAAAAAAA
HgAhAIH/gf9/AH8AAAAAAERSSUwtMiw1JQAAMwAAAAAAAAAAzhgAAM4YAADuCAAAJQAAFQAA
AAAAAAAAGnIAABpyAAB7AgAAIgAAMyRtAAD2BAAALmgAALoiAAD2BAAAIgAAMy5oAAC6IgAA
VlQAAHRFAAD2BAAAIgAAM1ZUAAB0RQAAkjYAAEJeAAD2BAAAIgAAM5I2AABCXgAA4g4AACRt
AAD2BAAAIgAAM+IOAAAkbQAA9gQAACRtAAD2BAAAIgAAM7oiAAD2BAAA9gQAALoiAAD2BAAA
JgAAM84YAAAAAAAAGnIAANgTAAAAAAAAJgAAMwAAAADOGAAA2BMAABpyAAAAAAAAJgAAM9gT
AADYEwAAVlQAAGpKAAAAAAAAJgAAM1ZUAADYEwAAQl4AAIg7AAAAAAAAJgAAM0JeAADYEwAA
LmgAAKYsAAAAAAAAJgAAM9gTAABMWQAAmDMAADJmAAAAAAAAJgAAM9gTAABqSgAAcEcAAEpa
AAAAAAAAIgAAM9yS//8K+///0pf//0bd///2BAAAIgAAM9KX//9G3f//qqv//4y6///2BAAA
IgAAM6qr//+Muv//bsn//76h///2BAAAIgAAM27J//++of//HvH//9yS///2BAAAIgAAMx7x
///ckv//Cvv//9yS///2BAAAIgAAM0bd//8K+///Cvv//0bd///2BAAAJgAAM+aN//8o7P//
Muf//wAAAAAAAAAAJgAAMyjs///mjf//AAAAADLn//8AAAAAJgAAM6qr//+Wtf//KOz//yjs
//8AAAAAJgAAM76h//94xP//qqv//yjs//8AAAAAJgAAM9KX//9a0///vqH//yjs//8AAAAA
JgAAM2jM///Omf//KOz//7Sm//8AAAAAJgAAM5C4//+2pf//KOz//5a1//8AAAAAJQAAKgAA
AAAAAAAABnwAAAZ8AAB7AgAAJQAAKwAAAAAAAAAABnwAAAZ8AAB7AgAAJQAAKQAAAAAAAAAA
BnwAAAZ8AAB7AgAAKAAAAAAAAAAAAAAAmDMAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAA2BMAAAAA
AAAAAAAAMQACAY37/v/u8goAuiIgAAAAAAAAAAAAMgBOJlYgSnVuZSAnOTkgLSBQYWdlIDcx
MgAsIFIuIE5hbnNlbAAAAAAAAAAAAAAAMQAAEHI0CQB//AEAuiIgAAAUMTBrAAAAMQAAEPZ1
BwB//AEAuiIgAAAUMTBrAAAAMQAAEPZ1BwB//AEAuiIgAAAUMTBrAAAAMQAAEPZ1BwB//AEA
uiIgAAAUMTBrAAAAMQAAEPZ1BwB//AEAuiIgAAAUMTBrAAAAMQAAEGY8CAAk6AIAuiIgAAAc
NDcwSwAAMQAAEAjqCAAk6AIAuiIgAAAcNDcwSwAAMQAAEGDABwBOTAYAuiIgAAAYMWsAAAAA
MQAAENYCCQBOTAYAuiIgAAAYMWsAAAAAMQABEA5mCQCmIgUAuiIgAAAQAAAAAAAAMgA3NEhD
VDE0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMQAAEPzxBwBEWwEAuiIgAAAYU2Vydm8AMQABEKqXCQDUlAAA
uiIgAAAQAAAAAAAAMgBNb3VudGluZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAMQAAEHI0CQDOGAAAuiIgAAAQ
SG9sZXMAMQAAENXLBABwxgAAuiIgAAAQQQAAAAAAMQABEKPkBAD2dQcAuiIgAAAQAAAAAAAA
MgB3d3cuUm9ib3RmdW4uY29tAAAAAAAAMQABENKNBAAu2QcAuiIgAAAQAAAAAAAAMgBXaGVl
bCBFbmNvZGVyAAAAAAAAAAAAMQACAY37/v/FxQsAuiIgAAAAAAAAAAAAMgBRdWFkcmF0dXJl
IFdoZWVsIEVuY29kMgBlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMQAAEBWyAQBwxgAAuiIgAAAQ
QgAAAAAAMQAAEII6AgBEWwEAuiIgAAAQMQAAAAAAMQAAEKlgBQB5gAEAuiIgAAAQMQAAAAAA
MQAAEG6/BAD7ugMAuiIgAAAQKwAAAAAAMQAAEII6AgAW6QUAuiIgAAAQKwAAAAAAMQAAEIV4
AgC+EgcAuiIgAAAQKwAAAAAAMQAAEA82AQC71AYAuiIgAAAQKwAAAAAAMQAAEA0vBQC71AYA
uiIgAAAQKwAAAAAAMQAAEG6/BABWzwIAuiIgAAAQRwAAAAAAMQAAEEJUBQBZDQMAuiIgAAAQ
RwAAAAAAMQAAEEJUBQD4fAMAuiIgAAAQKwAAAAAAMQABAQz4AABY1v7/uiIgAAAAAAAAAAAA
MgAxLjEgaW4uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMQABAQAAAAAw4AMAuiIgAAAEAAAAAAAAMgAyLjEg
aW4uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMQAAEJfsAwC+EgcAuiIgAAAQQQAAAAAAMQAAEMaVAwC+EgcA
uiIgAAAQQgAAAAAAMQAAEL3bAgC+EgcAuiIgAAAQRwAAAAAAMQAAECcmAwC+EgcAuiIgAAAQ
LgAAAAAALgABAAz4AACZ8///AgABAAAAAAAAAAAALwBFJDM1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LgABANtHBQCZ8///AgACAAAAAAAAAAAALwBFJDQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAHQ7
BQBmPAgAAgAEAAAAAAAAAAAALwBFJDM3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAAz4AABmPAgA
AgADAAAAAAAAAAAALwBFJDU1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAMAZAwCgpgQAAwABAAAA
AAAAAAAALwBFJDU2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAOCMAQDw+QYABAABAAAAAAAAAAAA
LwBFJDU3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAKCmBADw+QYABAABAAAIAAAAAAAALwBFJDYw
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABADDgAwDkAQYABQABAAAAAAAAAAAALwBFJDYxAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAALgABAMwRBACsngUABgABAAAAAAAAAAAALwBFJDYzAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAALgABALQhAgCsngUABgABAAAAAAAAAAAALwBFJDY0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LgABAOCMAQBNFQIAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDY4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABABjw
AQAbLgIAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDY5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAK6lAQAVsgEA
AQABAAAAAAAAAAAALwBFJDcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAOYIAgDjygEAAQABAAAA
AAAAAAAALwBFJDcxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAJoqBADjygEAAQABAAAAAAAAAAAA
LwBFJDcyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAGhDBAAbLgIAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDcz
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABANKNBAAVsgEAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDc0AAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAALgABAKCmBABNFQIAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDc1AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAALgABADuhAAA3LPz/BwABAAAAAAAAAAAALwBFJDUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LgABAMnTAwBtiAAABwACAAAAAAAAAAAALwBFJDEyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAB5s
AgBtiAAABwACAAAAAAAAAAAALwBFJDEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAOyEAgBZDQMA
BgACAAAEAAAAAAAALwBFJDYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABACToAgBZDQMABgACAAAE
AAAAAAAALwBFJDEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAFxLAwBZDQMABgACAAAEAAAAAAAA
LwBFJDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAJSuAwBZDQMABgACAAAEAAAAAAAALwBFJDMA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgABAKPkBACOMgMAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDExAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAALgABAKPkBADGlQMAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDEzAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAALgABALdfAgBtiAAAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LgABAMnTAwBtiAAAAQABAAAAAAAAAAAALwBFJDcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAP9/
/38AgACAAAAAAFMkNgAAAAAAHAADAK4BjgXPAQoHAAAAAFMkMTMAAAAAPgAAAAoAAQAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAPgAAAAYAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEHy+AQCsngUAfL4BAPD5
BgDgDwAAHAADAGUEjgWFBAoHAAAAAFMkMTYAAAAAPgAAAAkAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PgAAAAcAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgABEAR1BACsngUABHUEAPD5BgDgDwAAHAAFAHED
LwXtAw4GAAAAAFMkOAAAAAAAPgAAAAkAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgAAAAUACgAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAPgAAAAgABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEJSuAwCsngUAMOADAOQB
BgDoCwAAIgABEPh8AwB0OwUAlK4DAKyeBQDoCwAAHAAHAHkCJwWPAxIGAAAAAFMkMTIAAAAA
PgAAAAgABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEFxLAwCsngUA9H4DAOQBBgDgDwAAIgAAEIi2
AgCsngUAXEsDAKyeBQDYEwAAIgAAEIi2AgCsngUA7IQCAKyeBQDoCwAAPgAAAAoAAgAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAPgAAAAUADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgABEIi2AgB0OwUAiLYCAKye
BQDYEwAAHAADACIEwgGvBB4CAAAAAFMkMgAAAAAAPgAAABIAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
IgAzEJoqBADjygEAoKYEAE0VAgDwBwAAPgAAAA8AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAATAOAB
/QNYBJIGAAAAAFMkMTEAAAAAIgAAEO/CAgDqfQYA78ICAOQBBgDYEwAAIgAAEO/CAgDqfQYA
mioEAOp9BgDYEwAAIgAAEJoqBADqfQYAmioEAEjQBQDYEwAAIgAAEDDgAwB0OwUAMOADAA0v
BQDYEwAAIgAAEJoqBABI0AUAMOADAHQ7BQDgDwAAPgAAAAUACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
IgAAEDDgAwANLwUAydMDAHQ7BQDgDwAAPgAAAAUAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgACEBjw
AQDMEQQAGy4CADZcBADgDwAAIgABEBsuAgA2XAQAiLYCADZcBADgDwAAPgAAAAUAAwAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEIi2AgDMEQQAiLYCADZcBADgDwAAIgAAEIi2AgA2XAQA+HwDADZc
BADgDwAAPgAAAAUABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEPh8AwDMEQQA+HwDADZcBADgDwAA
IgAAEPh8AwA2XAQAaEMEADZcBADgDwAAPgAAAAUABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEGhD
BADMEQQAaEMEADZcBADYEwAAIgAAEGhDBAA2XAQAMOADAA0vBQDYEwAAHAACAJ4DHgJUBIkC
AAAAAFMkMTQAAAAAPgAAABAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAxEJSuAwCFeAIAaEMEABsu
AgDgDwAAHAADAPECyv9PA3QAAAAAAFMkNwAAAAAAIgAzEPIAAwA4YwAA8gADAMva///gDwAA
IgAzEPIAAwA4YwAA9T4DADhjAADgDwAAIgAzEPU+AwA4YwAA9T4DAMva///gDwAAHAAFAH0B
BQKVAokCAAAAAFMkMTAAAAAAPgAAAAsAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAwEOCMAQBNFQIA
fL4BAIV4AgDgDwAAIgAwEHy+AQCFeAIAGy4CAIV4AgDgDwAAPgAAABYAAQAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAIgAyEBsuAgCFeAIA7IQCAIV4AgDgDwAAHAANAIkBZAGeBEwFAAAAAFMkMTUAAAAA
PgAAAAUACwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEMAZAwCgpgQAwBkDAHQ7BQDgDwAAIgABEH/8
AQCgpgQAwBkDAKCmBADgDwAAIgAAEEeZAQDAGQMAR5kBAJoqBADgDwAAIgACEEeZAQCaKgQA
f/wBAKCmBADgDwAAIgAAEEeZAQDAGQMAVs8CAMAZAwDgDwAAIgAgEFbPAgDAGQMAXEsDAOyE
AgDgDwAAPgAAABEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAwEDZcBAASdAEA0o0EABWyAQDgDwAA
IgAwEPh8AwB8vgEAl+wDABJ0AQDgDwAAIgAwEFxLAwDmCAIA+HwDAHy+AQDYEwAAIgAwEJfs
AwASdAEANlwEABJ0AQDgDwAAIgAwEFxLAwDshAIAXEsDAOYIAgDYEwAAHAAMAJEBFQEFBRYE
AAAAAFMkMwAAAAAAIgAAEBjwAQDDVwMAGPABAGUFBADgDwAAIgAAEBjwAQDDVwMA0o0EAMNX
AwDgDwAAIgAAENKNBADDVwMACvEEAFkNAwDYEwAAIgAgEArxBADmCAIACvEEAFkNAwDYEwAA
IgAwEArxBABHmQEACvEEAOYIAgDYEwAAIgAxEKCmBACoKQEACvEEAEeZAQDYEwAAIgAzEBjw
AQCoKQEAoKYEAKgpAQDYEwAAPgAAAAwAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAwEK6lAQAVsgEA
GPABABsuAgDwBwAAPgAAAA0AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAyEK6lAQAVsgEAGPABAKgp
AQDYEwAAIgAwEArxBADmCAIAbr8EAOYIAgDgDwAAHAAHAEcBJwVrAg4HAAAAAFMkMTkAAAAA
PgAAAAgAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEKYoAgCepQUAQloCAOQBBgDgDwAAPgAAAAYA
AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAAEBjwAQB0OwUApigCAJ6lBQDgDwAAPgAAAAUADgAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAIgABEERbAQB0OwUAGPABAHQ7BQDYEwAAIgAAEERbAQB0OwUARFsBAPD5
BgDYEwAAHAAIAD8CjgMFBWEHAAAAAFMkMQAAAAAAIgAAEFBTAgDkAQYAUFMCACLhBgDYEwAA
IgAAEFBTAgAi4QYAZQUEACLhBgDYEwAAIgAAEGUFBAAi4QYAmioEAMFQBwDgDwAAIgACEJoq
BADBUAcAPNgEAMFQBwDgDwAAIgABEDzYBADBUAcAPNgEAPD5BgDgDwAAIgAAEIV4AgAtogMA
CvEEAC2iAwDYEwAAIgAAEArxBAAtogMACvEEABxlBgDYEwAAIgAAEArxBAAcZQYAPNgEAPD5
BgDYEwAAHAAHAD4BdQL5AkwFAAAAAFMkNAAAAAAAPgAAAAUADQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
IgACEFBTAgB0OwUAtCECAKPkBADgDwAAIgABELQhAgCj5AQAR5kBAKPkBADgDwAAIgAAEEeZ
AQCj5AQA3U4BADmaBADgDwAAIgAAEN1OAQA5mgQA3U4BAFbPAgDgDwAAIgAAEN1OAQBWzwIA
up0CAFbPAgDgDwAAIgAAELqdAgBWzwIAJOgCAOyEAgDgDwAAHAADAPUBqgH8AoACAAAAAFMk
NQAAAAAAIgAAEOYIAgB8vgEAup0CAHy+AQDYEwAAIgAAELqdAgB8vgEAJOgCAOYIAgDYEwAA
IgAAECToAgDmCAIAJOgCAB5sAgDYEwAA
- --------------F1AAFF98C6727814C5F9E3FB
Content-Type: application/postscript; name="Rewheel.ps"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline; filename="Rewheel.ps"%	Postscript program to draw an encoder symbol.
%
/Wheel {	% define Wheel routine
			% Called: X Y Radius number Encoder
	gsave	% save the graphics settings
	/num exch def	% remember the passed-in number
	/rad exch def	% remember the passed-in radius
	translate		% set graphics origin (Use X Y)
	/ang 360 num 2 mul div def
	0 ang 2 mul 360 {
		/I exch def	%for variable
		1 setgray 	% set color to be white
		newpath 0 0 moveto
		0 0 rad
		I
		dup ang add
		arc closepath fill	% white arc
		0 setgray 		% set color to be black
		newpath 0 0 moveto
		0 0 rad
		I ang add
		dup ang add arc closepath fill % black arc
		} for
	grestore
	} def

/Encoder {	% X Y Radius Number
	/number exch def 		
	/radius exch def 		
	/Y exch def 		
	/X exch def 
	%
	% The hub is the white-space in the middle. The 
	% number divided by gives ratio: encoder info to hub.
	/Hub number 2 div def
	gsave
	number -1 0 {
		/K exch def	%for variable
		X Y
		K 1 add Hub add number 1 add Hub add div radius mul
		2 K exp Wheel
		} for
	0 setgray 		% set color to be black
	newpath
	X Y radius 0 360 arc stroke	% black circle
	/R Hub number 1 add Hub add div radius mul def
	%
	% Draw white circle in the middle
	1 setgray 		% set color to be white
	newpath X Y R 0 360 arc closepath fill	% white arc
	%
	% Draw cross-hairs in the circle
	0 setgray 		% set color to be black
	0 setlinewidth	% very thin line
	X R sub Y moveto
	X R add Y lineto stroke
	X Y R sub moveto
	X Y R add lineto stroke
	newpath X Y R 0 360 arc stroke	% white arc
	grestore
	} def
%
%	Paper size is: 612 X 792
%	Draw a bunch of Encoders
150 650 35 2 Encoder 
317 650 50 4 Encoder 
485 650 60 5 Encoder 

150 650 35 2 Encoder
317 650 50 4 Encoder
485 650 60 5 Encoder 
150 475 70 1 Encoder
317 475 50 3 Encoder
485 475 60 8 Encoder- --------------F1AAFF98C6727814C5F9E3FB--

------------------------------

More information about the DPRG mailing list